Olaf Osica dołączył do zespołu SpotData Business Bonnier Polska

Olaf Osica dołączył do zespołu SpotData Business Bonnier Polska

Olaf Osica objął stanowisko dyrektora ds. badań i rozwoju SpotData. Będzie odpowiedzialny za m.in. rozwijanie linii biznesowej raportów SpotData oraz relacje ze strategicznymi klientami.

SpotData jest centrum analiz należącym do Bonnier Business Polska, wydawcy m.in. Pulsu Biznesu. Zajmuje się publikowaniem raportów makroekonomicznych i branżowych oraz wydawaniem serwisu spotdata.pl, będącego hurtownią danych ekonomicznych. SpotData rozwija dwie linie biznesowe – subskrypcyjną, opartą o udostępnianie danych i prognoz branżowych, oraz linię dedykowanych raportów biznesowo-społecznych. Dyrektorem SpotData jest Ignacy Morawski.

- Chcemy dostarczać biznesowi wiedzy, która pozwoli na lepsze planowanie rozwoju firm a także przygotowanie się na nowe trendy społeczne, ekonomiczne, technologiczne i regulacyjne. Aby przesuwać się w górę w międzynarodowych łańcuchach współpracy polskie przedsiębiorstwa muszą też być coraz bardziej świadome zmian w swoim otoczeniu i potrafić komunikować strategie w oparciu o analizy i badania.  Przykładem tego jest lobbing w Unii Europejskiej. W Brukseli argumenty i opinie nie poparte liczbami nie robią na nikim wrażenia.  – mówi Olaf Osica.

- Współpraca z Olafem Osicą znacząco wzmocni nasze kompetencje w budowaniu produktów wiedzy biznesowej skierowanych do firm i instytucji działających globalnie. Posiadamy bardzo solidne zasoby analityczne, które chcemy wykorzystać na znacznie większą skalę i przyjście Olafa Osicy będzie dużym krokiem do realizacji tego celu – mówi Ignacy Morawski, dyrektor SpotData.

Olaf Osica jest uznanym ekspertem i konsultantem od spraw międzynarodowych. Ma ponad 15 letnie doświadczenie w zakresie analizy i syntezy trendów politycznych i społeczno-ekonomicznych, definiowania ryzyka politycznego i regulacyjnego w Europie. Pracował przy projektach dla m.in. Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach, Polityki Insight oraz College of Europe. W latach 2011-2015 był dyrektorem Ośrodka Studiów Wschodnich im. Marka Karpia – instytucji doradztwa politycznego dla rządu i administracji RP. Obecnie jest przewodniczącym Rady Ośrodka.

Jest autorem wielu publikacji i analiz na temat polityk sektorowych Unii Europejskiej oraz współpracy transatlantyckiej. Stopień doktora nauk politycznych i społecznych uzyskał w Europejskim Instytucie Uniwersyteckim we Florencji. Był stypendystą departamentu stanu USA, ministerstwa spraw zagranicznych Francji oraz GFPS-Polska.Załączniki

foto osica komunikat prasowy.JPG

1 / 2

foto osica komunikat prasowy.JPG

data publikacji: 03.09.2019

rozmiar: 1.6 MB

wymiary: 3048 x 4644 px

0

Pobierz

JPG 1.6 MB

Kontakt dla mediów

Dyrektor SpotData

Ignacy Morawski

Ignacy Morawski

kontakt@spotdata.pl